FEDERASYON HAKKINDA

FEDERASYONUN AMACI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı Karadeniz ile ilgili derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak. Bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin, en üst düzeye çıkartılması temel olmak üzere ülkemizin Ekonomik ve Sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak. Bölgesel, Sektörel, Ulusal ve Uluslar arası Ekonomik, Sosyal, Teknik, Kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak. Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları geliştirerek Uluslar arası Entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, Projeler geliştirmek, Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak İş Dünyası, Öğrenci Dünyası, Eğitim, Kadınlar, Kültürel konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamu oyuna, yetkili Ulusal ve Uluslar arası Kurum ve Kuruluşlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, Sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaştırılmasına çalışmak, Sanayici ve İş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci olmak. Çevre, İnsan sağlığı, Ekoloji ve Ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak, Milli bütünlüğe yararlı Karadeniz bölgesi ile ilgili dernekleri bir çatı altında toplayarak faaliyetlerini desteklemek, Milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Karadeniz kültürünü yaymak, yaşatmak ve tanıtmak. Üye derneklerimizin bulunduğu bölgede yaşayan Karadenizli vatandaşlarımızın birbirleri ile ve yöredeki diğer insanlar ile ve Karadeniz bölgesi ile olan münasebetlerini geliştirmek.

 MİSYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ

Ege’de büyük Karadeniz birliğini gerçekleştirmek için tüm Karadeniz Derneklerini Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu EKAF çatısı altında toplamak misyonudur.
HEDEF; bu deklerasyonu benimseyip destek veren Karadenizlilerin ve Ülkemizin güçlenmesidir,
AMAÇ; mevcut ve yeni kurulacak her Karadeniz derneğinin federasyon içinde yer almasıdır.

 SORUMLULUĞUMUZ

Mevcut Karadeniz Derneği yöneticilerinin kariyer ve misyonuna saygı duymak, yeni dernekler vasıtası ile herkese yeni hizmet yollarını açmaktır.
Federasyon bünyesinde yeni dernekler kurulmasını desteklemek, mevcut dernekleri güçlendirmek.

 İLKELERİMİZ

a-) Her Karadenizlinin kuracağı derneği desteklemek,
b-) Kendimizi aşarak yönetsel hesap yapmadan demokratik yapı oluşturmak.
c-) Tüm mevcut ve kurulacak Karadeniz derneklerini federasyona katmak
d-) Örgütlenmeyi demokratik şeffaf ve denetime açık yapmak.
e-) Federasyon idaresini, federasyon mensubu dernek ve üyelerine emanet edecek katılımcı,
bir sistemi kurmak.

 ORTAK DEĞERLERİMİZ

Karadeniz kültürünü yaşamak
Ahlak, Adalet ve Sorumluluk
Kararlılık, Özgüven
Demokratik yapılaşma
Karadeniz insanına güven
Birleşerek büyüme
Karadeniz bölgesini tanıma, tanıtma ve yaşamak.

UNUTULMAMALIDIR’Kİ BİR ADARADA OLMAK, GÜÇLÜ OLMAKTIR