Genel Kurulumuz

Sayın Delegemiz;

27 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamamıştır. Pandemi nedeni ile bugüne kadar ertelenen 2. Toplantı; 15 Haziran’dan sonra yasakların kalkacak olmasından dolayı, Konak Belediyesinin Eşrefpaşa’daki Dr. Selahattin AKÇİÇEK Kültür Merkezinde;
23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 13.00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Genel Kurula katılmanızı önemle rica eder, selam, sevgi ve saygı ile sağlıklı günler dilerim. Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Aydın ÖZYAR

GÜNDEM

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA
2- SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
3- DİVAN BAŞKALIĞININ OLUŞTURULMASI
( Başkan, Başkan Vekili, 2 Katip üye, 1 sayım memuru)
4- FEDERASYON BAŞKANININ AÇILIŞ KONUŞMASI
5- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
6- DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
7- FAALİYET DÖNEMİNİ KAPSAYAN MALİ RAPORUN VE BÜTÇE TASARISININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
8- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ AYRI AYRI İBRASI
9- EKAF’A KABUL EDİLEN DERNEKLERİN DURUMUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
10-KAPATILAN ( FESİH) EDİLEN DERNEKLERİN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
10. SEÇİMLER
a) yönetim kurulu ( 29 Asıl 29 Yedek Üye)
b) Denetleme Kurulu ( 3 Asıl 3 Yedek Üye)
c) Disiplin Kurulu ( 5 Asıl 5 Yedek Üye)
11- DİLEK VE TEMENNİLER
12- KAPANIŞ