Ey İnsanlık Mescid-i Aksa’da İnsanlık Dışı Saldırıları Durdur

İsrail Devleti’nin Mescid-i Aksa’da müslümanlara ,dini maabete saldırısı karşısında

İnsanlık ailesinin kayıtsız kalması, insanlık dışı davranışlara,saldırılara ortak olmaktır.

Birleşmiş Milletler kararı ile “uluslararası statü” ye sahip Kudüs’de, İsrail’in işgali kabul edilemez,işgale göz yumulamaz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tavsiye kararları ile İsrail’in Kudüs’de uluslararası suç işlemesini önlemiyor.

İsrail Devleti ; Kudüs’de sivil halka saldırarak işgal altında yaşayan sivil halkı koruma amacı ile çıkarılmış 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesini,sivil halka insafsızca saldırıları ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ihlal etmektedir.

Filistinde zulme dur deyin

Ey İnsanlık;

İsrail Devleti; Filistin’de, Kudüs’de yaşlı, çocuk, kadın, hasta demeden sivil halka hunharca saldırırken siz evinizde, yerinizde, yurdunuzda rahatmısınız? Bu insanlık dışı saldırıları görmüyor musunuz, duymuyor musunuz ? Kudüs’de müslümanlara yaşama hakkı kalmadı, siz neredesiniz? İbadethane işgal edilip insanlar öldürülüyor bu insanlık dışı saldırıyı kabul mü ediyorsunuz?

Ey insanlık;

Barışın, kardeşliğin hepimizin ortak ülküsü olması gerekmez mi?

Yeter artık, bu insanlık suçuna ortak olunmasın, Kudüs’de İsrail Devleti’nin insanlık dışı saldırıları durdurulsun…

EKAF EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak ; başta Türkiye Cumhuriyeti devletimiz olmak üzere tüm ülkelerin Kudüs’deki İsrail Devleti’nin insanlık dışı saldırılarını durdurması için çok daha etkin müdahil olmalarını bekler ve insanlık ailesinden talepte bulunuyoruz….

EKAF EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU