31 EKİM DÜNYA KARADENİZ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU
“ 31 EKİM DÜNYA KARADENİZ GÜNÜ “

BASIN AÇIKLAMASI

                                                                                                     İzmir, 31.10.2019

 

Karadeniz’e  kıyısı olan TÜRKİYE, RUSYA FEDERASYONU,BULGARİSTAN, UKRAYNA, GÜRCİSTAN , ROMANYA ve MOLDOVYA Ülkeleri Çevre Bakanları,” KARADENİZ’in KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI” sözleşmesini, 1992 yılında BÜKREŞ’te imzalamışlardır.

               Konu ile ilgili olarak 1993 yılında ODESSA’da Bildirge yayımlanmıştır.

               31 Ekim 1996’da da İSTANBUL’da ( 7 ) Ülkenin çevre Bakanları, Karadeniz’in iyileştirilmesi ve korunması için” KARADENİZ STRATEJİK EYLEM PLANI’nı” imzalamışlardır.

               İşte, stratejik eylem planının imzalandığı 31 Ekim günü, Birleşmiş Milletler tarafından, “DÜNYA KARADENİZ GÜNÜ “ olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda;

Karadeniz’in Kirliliğe karşı korunması Sözleşmesi Uluslararası bir sözleşme olup, sözleşme uyarınca Karadeniz’in ve çevresinin korunması amaçlandığı halde, Ülkemiz de dahil olmak üzere sözleşme tarafı devletler sözleşmenin amacını yerine getirmek için yeterli çabayı göstermemektedirler.

Karadeniz’e ; gerek akarsular ve gerekse deniz nakil araçları ile her türlü atık bırakılmaktadır.

Yeterli önlem alınmadığından Karadeniz çevresi alabildiğine kirlenmiş, denizde ve çevresindeki canlı yaşam büyük tehlike altına girmiştir.

Bir yandan nehirlerden gelen kimyasal atıklar, bir yandan da deniz araçlarının bıraktığı atıklar ve bu araçlardan sızan petrol ve kimyasal atıklar, hatta nükleer atıklar Karadeniz’in doğal özelliğini yok etmiş, yok etmeye de devam etmektedir.

 31 EKİM DÜNYA KARADENİZ GÜNÜ’nde; EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak “ KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI” sözleşmesinin tarafı ülkelere, sözleşmenin amaç maddesinde ki;

 “ Taraf devletler; deniz yaşamına ve yaşam kaynaklarına zarar verilmesini önlemek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi alanında Karadeniz havzasında sürdürülebilir kalkınma için işbirliği yapmak, Karadeniz çevresini ve canlı kaynakların Karadeniz ülkeleri tarafından ortak bir çaba ile korumayı amaçlar” taahütlerini bir kez daha hatırlatır ve sözleşme tarafı devletlerin ve ülkemizin sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyor ve bu konuyu yakinen takip ediyoruz.

  KARADENİZ KİMYASAL ATIK DEPOSU DEĞİLDİR, KARADENİZ NÜKLEER ATIK DEPOSU DEĞİLDİR, KARADENİZ KAYA DENİZİ DEĞİLDİR, KARADENİZ PETROL YOLU DEĞİLDİR;

                Karadeniz sucul yaşamı ile, doğal güzellikleri ile, tüm canlıları ile, insanları ile hiçbir dış etki olmadan doğal ortamda yaşamalıdır.

                      Kamuoyuna saygı ile duyurulur.                                                                           Aydın ÖZYAR

                                                                                                                                                    Genel Başkan